Coördinator bibliotheek (Maldegem)

Vacature online sinds 19/03/2022

Functie

Samen met jouw collega’s bied je onze Maldegemnaren de continuïteit van de publieke dienstverlening in al haar facetten.

Als coördinator ben je verantwoordelijke voor een goed klantenbeheer/onthaal van de bibliotheek, de publiekswerking en maakbib.

Je staat in voor het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en evalueren van STEM- en publieksgerelateerde projecten en diensten voor verschillende doelgroepen. Je legt hierbij de klemtoon op de fabrication laboratory (ook wel fablab genoemd)

Aanbod

Wie bieden jou een job waar je écht je stempel kan drukken, je zet deze dienst samen met de bibliothecaris op poten.

Je hebt een voltijdse betrekking van uur per week in een flexibel uurrooster (glijdend), een loon op niveau B1-B3 dat overeenkomt met jouw relevante ervaring, je kan anciënniteit meenemen tot max. 6 jaar, zowel uit de privésector, als zelfstandige of onbeperkt uit de overheidssector.

Jouw profiel

1. Je slaagt voor een vergelijkend examen

2. Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

3. Je geniet burgerlijke en politieke rechten

4. Je bent medisch geschikt zijn

5. Je bent houder van een bachelor diploma

Bekijk zeker de uitgebreide jobomschrijving en voorwaarden op

Creatief denken (Inventiviteit), Zelfstandig werken, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit), Contactvaardig zijn, Regels en afspraken nakomen, Plannen (= ordenen), Leervermogen hebben

Documenten en informatie verwerven, verzamelen en documentatiefondsen samenstellen, Exposities, meetings, culturele evenementen leiden (literair, artistiek, wetenschappelijk, …), Leningen en uitleningen registreren en opvolgen (inschrijvingen, uitgaande documenten, terugkerende documenten), Informatie binnen een domein behandelen: Techniek, technologie, Documentatie-informatie opzoeken, selecteren en ter beschikking stellen, Documenten beschermen, identificeren en hun staat controleren, Werken met: Boeken, tijdschriften, pers, Informatie binnen een domein behandelen: Wetenschappen, Documenten en documentatieproducten opstellen en verspreiden (overzicht, catalogus, nota, persoverzicht, website, …), Publiek onthalen en informeren over het gebruik van documentatiedragers en -middelen, Netwerken en aan expertisedeling doen, Een documentatiebeheersysteem exploiteren (terbeschikkingstelling, uitwisseling, klassement, …), Werken met: Multimedia, cd-rom, dvd, internet, digitale databank

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Link: https://www.techtopjobs.com/job/viewjob/643433/coordinator-bibliotheek.html