ABD-BVD heeft een nieuwe look! Volg ons ook op @ABD_BVD!

Bibliothecaris, (m/v) - niv. A. GECO.

Een vzw in 1000 Brussel zoekt een Bibliothecaris, (m/v) van niv. A.

De vzw bevordert als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen. Hierdoor draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken.

Taken

– samenstellen gecommentarieerde literatuurlijsten
– bijwonen van studiedagen, persconferenties
– beantwoorden van infovragen (telefonisch + schriftelijk)
– redactie tijdschrift ‘Uitgelezen’
– samenstellen teletekstpagina’s
– archiefbeheer
– opvangen bibliotheekbezoekers, inleidingen bij groepsbezoeken
– opvolgen werkgroepen
– specifieke studieopdrachten
– samenstellen teksten voor website
– samenstellen Fact sheets
– Je bent verantwoordelijk voor de bibliotheekwerking en draagt samen met de andere medewerkers zorg voor de bib
– Je stuurt de bibmedewerkers aan in samenspraak met de directie en behoudt het overzicht
–  Je voert het aankoopbeleid
– Je blijft op de hoogte van debatten, tendenzen en stromingen in de genderthematiek
– Je bouwt in samenspraak met de directie een publiekswerking uit . Je legt contacten met relevante uitgeverijen, bibliotheken en middenveldorganisaties en bouwt partnerschappen uit
– Je draagt redactioneel bij aan de website

Profiel

Goede kennis Nederlands
Diploma: Master niveau

Aan de Actiris GECO -voorwaarden voldoen:
– Gedomicilieerd zijn in één van de 19 Brusselse gemeenten
– 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werzoekende tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de aanwerving.
– 40 jaar = 1 dag volledig vergoede werkloze
– Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
– Geprefereerde opleiding: bibliotheekwetenschappen, cultuurwetenschap, taal- en letterkunde of geschiedenis

– Ook mensen zonder ervaring in het boekenvak of het bibliotheekwezen moedigen we aan om te solliciteren. We houden er rekening mee dat de nieuwe medewerker een dag per week vrijgesteld kan worden voor een opleiding tot bibliotheekmedewerker.
Van alle kandidaten wordt wel verwacht om in hun motivatiebrief een korte visie te geven op de bibliotheek van de 21ste eeuw en, meer specifiek, de rol van de vzw daarin.

Aanbod

Een voltijds GECO-contract voor onbepaalde duur in een organisatie in volle ontwikkeling. Standplaats: hartje Brussel.
Indiensttreding is voorzien vanaf oktober 2017.
Flexibiliteit op vlak van thuiswerk en glijdende uren (tussen 07.30 en 17.30) van maandag tot vrijdag.

Link : http://www.actiris.be/ce/tabid/204/language/nl-BE/Detail-van-een-werkaanbieding.aspx?reference=482759