Beroepsinlevingsstage (BIS) Podiumkunstenarchieven in Archiefbank (CEMPER - Mechelen)

Vacature online sinds 29/09/2021

Ben je een schoolverlater of werkzoekende, een werknemer of zelfstandige die zich wil heroriënteren, een buitenlander die in België mag werken? Wil je door middel van een betaalde stage je vaardigheden aanscherpen en nieuwe competenties verwerven op de werkvloer? Zoek je een springplank naar vast werk in de sector? En ben je bovendien gebeten door podiumkunsten én databanken? Dan is deze beroepsinlevingsstage (BIS) bij CEMPER – Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed – iets voor jou!

Het project

CEMPER speurt naar erfgoed van podiumkunsten (theater, dans en verwante disciplines). In het verleden werden door voorgangers of partners reeds diverse campagnes opgezet om archieven van podiumkunstenactoren te beschrijven in Archiefbank, de archiefdatabank van Archiefpunt. Daar kan iedereen de beschrijving doorzoeken en de beheerders contacteren. CEMPER wil deze inspanningen opdrijven en bovendien verouderde gegevens updaten.

De focus ligt bij deze stage op gezelschappen of kunstenaars die rechtstreeks of onrechtstreeks een subsidie ontvingen van de Vlaamse overheid sinds 1975 (Theaterdecreet) en/​of van wie de aanwezige archiefbeschrijving in Archiefbank mogelijk verouderd is. De werking van CEMPER richt zich daarnaast op kunstpraktijken die buiten de afbakening van deze stage vallen.

Het werk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opmaak van de lijst met archiefbeschrijvingen, gezelschappen en kunstenaars die aan de projectcriteria voldoen;
 • Oudere archiefbeschrijvingen controleren en updaten door contact te zoeken met de beheerder en enkele standaardvragen te overlopen;
 • De beheerder sensibiliseren over het belang van een kwalitatieve beschrijving in Archiefbank en over mogelijkheden tot ondersteuning bij de zorg voor het archief of bij de zoektocht naar een nieuwe bestemming;
 • Een zoekstrategie ontwerpen en uitvoeren om uit te zoeken wie het archief of de nalatenschap beheert van personen of organisaties van wie nog geen archief bekend is;
 • Uitvoeren van plaatsbezoeken indien noodzakelijk voor een goede beschrijving (uitzonderlijk);
 • Een gestandaardiseerde basisbeschrijving van nieuw gesignaleerde archieven opmaken en invoeren.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Een opleiding in archiefwetenschap is relevant, maar geen must. Je bent bereid om je op korte tijd in te werken in enkele basisbeginselen van de archivistiek (met name in het gebruik van beschrijvingsstandaarden ISAD(G), ISAARISDIAHCOMETA).
 • Je hebt kennis van podiumkunsten (theater, dans en aanverwante disciplines) en podiumkunstengeschiedenis.
 • Je kan vlot overweg met kantoorsoftware en databanken.
 • Je kan informatie vlot analyseren en verwerkt gegevens met oog voor detail.
 • Je kan zelfstandig werken en het eigen werk efficiënt organiseren. Je neemt initiatief en volgt taken nauwkeurig op.
 • Je kan voorkomend, accuraat en inspirerend communiceren, zowel telefonisch als schriftelijk. Je bent zeer contactvaardig.
 • Je bent bereid je loyaal in te schrijven in de werking, uitgangspunten en beleidskeuzes van CEMPER en Archiefpunt als dienstverlenende organisaties in het Vlaamse erfgoedveld.
 • Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je een deel van je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt bij VDAB.

Wij bieden

 • Een voltijdse (betaalde) beroepsinlevingsstage voor een periode van zes maanden. De stage start in het najaar van 2021, op een onderling overeen te komen datum.
 • Je werkplek is ons kantoor in Mechelen; deels van thuis uit werken is mogelijk. Je ontvangt een vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/​of fiets).
 • Je wordt professioneel en persoonlijk begeleid en krijgt regelmatig feedback.
 • Je werk levert een belangrijke bijdrage aan de omgang met het erfgoed van muziek, theater en dans, vandaag en in de toekomst.

Solliciteren?

Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief naar contact@​cemper.​be, met als onderwerp ​BIS-Podiumkunsten”. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke relevante expertise en kennis je al bezit, wat jouw vaardigheden zijn en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van deze sollicitatieprocedure.

Vragen over deze vacature? Contacteer staf.​vos@​cemper.​be

Link: https://www.cemper.be/nieuws/vacature-beroepsinlevingsstage-bis-podiumkunstenarchieven-in-archiefbank