ABD Association Belge de Documentation           
Belgische Vereniging voor Documentatie           


ABD-BVD Home
Doelstelling
en activiteiten

Lidmaatschap
Statuten
Raad van bestuur
Activiteiten Doc'Moment
Inforum
BVD-prijs

Publikaties BVD-Info
Bladen voor
Documentatie

Dossiers
Monografieën
Diensten Vacature
Links
Discussielijst BVD
Prijslijst
LinkedIn groep
LinkedIn groep
Samenwerking KBR
EBLIDA
ECIA
VVBAD
document@work
Certidoc
KNVI


Contacts


Menu
en français

650 informatie- en documentatie-specialisten        

Edito

Het is een oude wijsheid: “Kennis is macht!”. Die uitspraak is ontegensprekelijk nog steeds waar, maar zowel de informatie als haar bronnen breiden zich almaar uit. Het volstaat al lang niet meer om informatie voor handen te hebben! Men moet de juiste, meest betrouwbare informatie hebben, en er ook op het gepaste moment over kunnen beschikken, wanner het nodig is. Informatie is ook één van de bouwstenen voor persoonlijke ontwikkeling. Hoe kan men beslissingen nemen, in het eigen leven, voor de familie, voor het bedrijf, voor het land, als men niet correct geïnformeerd is?

De laatste jaren is het aantal radio- en televisiestations sterk toegenomen. Daarbij is ook nog het Internet gekomen, met blogs, sociale media, Twitter, enz. Op die manier is iedereen producent geworden van informatie. Eric Schmidt, oud-CEO van Google, schatte dat er in 2010 in twee dagen tijd evenveel informatie gegenereerd werd als in de tijdspanne tussen het begin van de beschaving en 2003. Het moet gezegd worden dat informatica en media ervoor zorgen dat informatie vandaag zeer vlug verspreid kan worden, maar daar zijn niet enkel voordelen aan verbonden. Desinformatie doet al even snel de ronde en de meest relevante informatie dreigt verloren te gaan in de massa.

Meer dan ooit is er een taak weggelegd voor I&D specialisten, omwille van hun capaciteit om de niet aflatende flux aan informatie te behandelen, bronnen te bevestigen, toegang te bieden tot de bewuste informatie. Ik nodig dus managers leidinggevenden, en al wie behoefte heeft aan informatie om zijn departement, bedrijf, steek, land of leven in goede banen te leiden uit om… te investeren in informatie en bovenal in de professionals die haar behandelen en u helpen om over de juiste informatie te beschikken opdat u de goede beslissingen zou kunnen nemen

Guy Delsaut,

ABD-BVD voorzitter

Volgende activiteiten


Nieuw: Bladen voor Documentatie 2015/1 - Inhoudstafel en samenvattingen online

INFORUM 2015

The I&D puzzle: new pieces to solve it

04 juni 2015 - Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
Programma en inschriving

Vorige edities van Inforum

 

Volgende Doc'Momenten

 

BVD-Prijs

  • ABD-BVD Prijs 2015 - Oproep tot kandidaten is afgesloten
  • De ABD-BVD Prijs 2014 werd tijdens Inforum overhandigd aan meneer Timo Felix Van Havere, gediplomeerde van de master of Arts in de Archivitiek: Ergoedbeheer en hedendaags documentbeheer (VUB) voor haar verhandeling met als titel "De droom van een archivaris : een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930".
  • Palmares

 


İ abd-bvd 2015 - www.abd-bvd.be