ABD Association Belge de Documentation           
Belgische Vereniging voor Documentatie           


ABD-BVD Home
Doelstelling
en activiteiten

Lidmaatschap
Statuten
Raad van bestuur
Activiteiten Maandelijkse vergaderingen
Inforum
BVD-prijs

Publikaties BVD-Info
Bladen voor
Documentatie

Dossiers
Monografieën
Diensten Vacature
Links
Discussielijst BVD
Prijslijst
LinkedIn groep
LinkedIn groep
Samenwerking KBR
EBLIDA
ECIA
VVBAD
document@work
Certidoc
KNVI


Contacts


Menu
en français

650 informatie- en documentatie-specialisten        

Edito

Afgelopen zomer ging te Helsinki het internationale IFLA-congres door.  Hieraan voorafgaand werd naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van onze Nederlandse zustervereniging NVB (Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector) vooraf in Den Haag een tweedaagse satellietconferentie georganiseerd. Onder de slogan “The Future of Information and Library Associations” kwamen daar vertegenwoordigers van talrijke beroepsverenigingen voor informatie- en documentatieprofessionals en bibliotheekmedewerkers samen.

 

De gelegenheid werd geboden om praktische ervaringen uit te wisselen, nieuwe horizonten te ontdekken en mogelijke beroepspartners te ontmoeten, en stil te staan bij extreem moeilijke situaties waarin sommige van onze collega’s elders in de wereld dienen te overleven en te werken. De dag bevestigde duidelijk het nut van netwerking tussen I&D-professionals en de noodzaak om een performante beroepsvereniging uit te bouwen.

 

Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de politiek van de Raad van Beheer van de Belgische Vereniging voor Documentatie: zorgen dat we voldoende investeren om als vereniging pertinent naar buiten te treden door  het inrichten van activiteiten die naar we hopen u de mogelijkheid bieden om uw professionalisme bij te stellen en tevens binnen de structuur van uw vereniging aan netwerking te doen.

 

We durven dan ook verder hopen op uw onmisbare steun!

 

Van onze kant hopen we dat de vakantie u voldoende energie heeft opgeleverd om opnieuw aan het werk te gaan!

 

Voor de ABD-BVD-Raad van Beheer.

 

Christopher Boon

Volgende activiteiten

  • 16/12/2014: Raad van Bestuur
  • Doc'Moments
    • Meer informatie binnenkort

Nieuw: Bladen voor Documentatie 2014/3 - Inhoudstafel en samenvattingen online

INFORUM 2014

SOS: Secure Our Information

05 juni 2014 - Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
Programma

Vorige edities van Inforum

 

Volgend Doc'Moment

    Meer informatie binnenkort

 

BVD-Prijs

  • ABD-BVD Prijs 2015 - Oproep tot kandidaten is afgesloten
  • De ABD-BVD Prijs 2014 werd tijdens Inforum overhandigd aan meneer Timo Felix Van Havere, gediplomeerde van de master of Arts in de Archivitiek: Ergoedbeheer en hedendaags documentbeheer (VUB) voor haar verhandeling met als titel "De droom van een archivaris : een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen 1800 en 1930".
  • Palmares

 


© abd-bvd 2012 - www.abd-bvd.be